ZÁVIST, ŽÁRLIVOST, POCITY NENÁVISTI

Holly je pro lidi, kteří jsou žárliví, zatvrzelí, bezcitní, plní záště a někdy mohou být až vzteklí.Často vnitřně trpí bez skutečných příčin. Je pro ně těžké otevřít své srdce lásce.
Jejich negativní postoj pramení ze závisti, nenávisti a žárlivosti. Bolest však u nich může vznikat z vnitřní nejistoty a vede je k tomu, že mnoho věcí prožívají negativně a reagují agresivně. Neschopnost otevřít se lásce, je u nich kombinovaná se všeobecným pocitem vzteku na ostatní lidi.
Holly je vhodná pro děti, které žárlí na své sourozence.

Pozitivním potenciálem Holly je člověk, který je schopný dávat bez jakýchkoliv požadavků. Mají soucit, o lásku se dokážou laskavě podělit i s ostatními. Nejsou panovační, ani když se jedná o jejich vlastní problémy. S pocitem vnitřní harmonie mají opravdovou radost z úspěchu jiných. Dr. Bach napsal: ?Holly nás chrání před vším, co není láska. Holly nám otevírá srdce a spojuje nás s božskou láskou.?

Přečtěte si také:

CO JSOU BACHOVY ESENCE

Krizová esence aneb Jak si pomoci v krizi

Tuto esenci můžete zakoupit na: http://www.001shop.cz/p/holly-cesmina-ostrolista/